joi, 29 ianuarie 2009

Scurt istoric al aşezărilor Neos Marmaras şi Parthenonas

Neos Marmaras a fost întemeiat în 1925, pe locul anticei aşezări Galepsos (Gelepsos), de un grup de refugiaţi greci proveniţi din Insula Marmaras (regiunea Propontida), revenită Turciei după primul război mondial.

Aceştia au numit teritoriul pe care s-au stabilit Neos (Noul) Marmaras, în amintirea locului de origine, pe care au fost nevoiţi să-l părăsească în august 1922.
Golful de pe coasta viitoarei aşezări Neos Marmaras, cunoscut în perioada bizantină sub numele Balabani, aparţinea din anul 1429 Mânăstirii Grigoriu din Muntele Athos.
Vechile clădiri mânăstireşti, ridicate aici în preajma anului 1905, pot fi văzute şi astăzi în partea estică a oraşului Neos Marmaras, nu departe de biserica datând din 1865, purtând hramul Adormirii Maicii Domnului.
Începând cu anii '60, când în apropiere a fost ridicat unul dintre cele mai mari complexe de vacanţă din Grecia - Porto Carras, Neos Marmaras s-a dezvoltat rapid, devenind o destinaţie turistică de renume internaţional.
Dispunând de o infrastructură extrem de bine dezvoltată, Neos Marmaras atrage în prezent, datorită frumuseţii naturale neasemuite a zonei şi serviciilor de calitate oferite, un număr impresionant de turişti din întreaga lume.
In lunile de vârf sezonier, numărul vizitatorilor din Neos Marmaras, Porto Carras şi Parthenonas ajunge şi la 20.000 într-o zi.

Parthenonas
La data întemeierii noii aşezări de pe ţărmul Mării Egee, pe pantele Muntelui Itamos, se găsea un sat cu cca 500 de locuitori, numit Parthenonas sau Parthenona, atestat documentar în secolul al XIII-lea drept domeniu mânăstiresc.
Odată cu dezvoltarea aşezării de la poalele muntelui, locuitorii cătunului Parthenonas au început să-şi părăsească treptat teritoriul, coborând spre plajă, în căutarea de locuri de muncă, şi s-au instalat în partea de vest a actualului Neos Marmaras.
În perioada 1970-1980, când turismul în zona plajei a luat amploare, satul a fost complet abandonat.
Parthenonas este astăzi una din cele mai frumoase aşezări montane în conservare, care păstrează nealterate autenticitatea arhitecturală şi tradiţiile Greciei de Nord.

Niciun comentariu: